Fysiek

Aanbod

Dementie

Wanneer u zelf, uw partner, vader of moeder of iemand uit de directe omgeving wordt getroffen door dementie kan dat veel impact hebben. Dagelijks handelingen gaan niet meer vanzelf door onder andere problemen met het geheugen, spullen kwijt raken, desoriëntatie in tijd en ruimte of niet meer om kunnen gaan met apparaten of nieuwe apparaten. Het denken wordt vertraagd, de initiatief name kan verminderen, deelname aan sociale activiteiten wordt vaak minder en het inschatten van situatie wordt moeilijker. Voor degene met dementie kan dit veel praktische gevolgen hebben, maar ook emotionele gevolgen. Voor de mantelzorger kan dit betekenen dat hij/zij steeds meer over moet gaan nemen en veel vragen heeft over hoe het in de toekomst verder moet.

Bij FYSIEK kan de ergotherapeut de zorg van dementie ondersteunen.  
De ergotherapeut bekijkt hoe de client met dementie zo lang mogelijk de voor hem/haar belangrijke activiteiten kan blijven uitvoeren. Daarnaast kijkt de ergotherapeut hoe de mantelzorger het beste kan worden ontlast en hoe de leefomgeving zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. 
 

EDOMAH

De ergotherapeut werkt onder andere volgens het EDOMAH- programma. Dit staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.
De behandeling vindt bij de client thuis plaats.

 

Dit programma bevat een aantal stappen:

  • Gezamenlijke kennismaking
  • Een gesprek met de client over o.a. wat hij/zij belangrijk vindt om te doen, welke taken en rollen en wat een verandering daarin voor hem/haar betekend. Wat gaat nu anders, waar loopt hij/zij tegen aan.
  • Gesprek met de mantelzorger over o.a. hoe het gaat, over ervaren problemen, over nog toekomen aan activiteiten, wat belangrijk is om samen te doen.
  • Observaties van het dagelijks handelen (wat zijn de zwakke en sterke kanten hierin).
  • Het in kaart brengen van de woonomgeving waar de activiteiten plaats vinden.

 

Het EDOMAH-programma is per situatie verschillend. De ergotherapie kan gericht zijn op de client met dementie en mantelzorger of bijvoorbeeld meer op tips, adviezen ene handvaten voor de mantelzorger. Hoe hier aan gewerkt wordt en of het EDOMAH- programma wordt gevolgd is per situatie verschillend.

Teamleden met deze specialisatie

Anniek van Eekelen - Kips

Anniek van Eekelen - Kips

Ergotherapeut